Povratak na vrh
Podijelite

Predugovorna obavijest

Odredbom čl. 57. st. 1. Zakona o zaštitit potrošača (N. N. 41/14 i 110/15), propisno je kako trgovac, prije nego što potrošač sklopi ugovor izvana poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom mora na jasan i razumljiv način obavijestiti potrošača o svemu što je navedeno u Predugovornoj obavijesti.

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije potrošač će biti odmah upoznat s svim propisnim podacima iz članaka 57. st. 1. a u svezi s. čl. 66. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko potrošač nakon pregleda i razumijevanja ponude i Predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time sklapa ugovor o kupoprodaji. Potvrdom narudžbe kupac se obvezuje na plaćanje po uvjetima ponude ukoliko je roba ili usluga dostupna.

Zbog ograničenja u dostavi jedan kupac jednom narudžbom u jednom danu može se naručiti najviše 20 raspoloživih proizvoda.

Predugovorna obavijest je dostupna na stranicama www.optikaaralica.hr

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe potrošaču su dostupna prilikom pregleda pojedinih ponuđenih artikla namijenjenih za prodaju putem Optika Aralice Internet trgovine.

Naziv, sjedište, telefonski broj, adresa elektroničke pošte:

  • Optika Aralica, Trg Lj. Posavskog 2, 44000 Sisak
  • Telefoni: +385 44 54 43 93
  • E-mail: info@optikaaralica.hr

Optika Aralica prodajom putem Online trgovine nastupa u svoje ime.

Cijene proizvoda istaknute su na stranicama Optika Aralica Online trgovine izražene su u hrvatskim kunama (HRK) i u njih je uračunat PDV.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o ukupnoj vrijednosti naručenih proizvoda i adresi dostave te će biti prikazan u košarici. Trošak će također biti izražen za računu koji se generira i šalje nakon obrade narudžbe od strane Optika Aralica tima te nakon završene kupnje.

Optika Aralica zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisani su u Uvjetima poslovanja.

Optika Aralica u svrhu sklapanja Ugovora, ne obračunava troškove uporabe Internet stranice Online trgovine.

Uvjeti plaćanja:

Plaćanje proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

Plaćanje u Republici Hrvatskoj:

1) Općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Optika Aralica prosljeđuje elektroničkom poštom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke potrebno je točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. Plaćanje općom uplatnicom vrijedi za plaćanja u Republici Hrvatskoj.

2) Internetskim bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati internetskim bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe Optika Aralica prosljeđuje elektroničkom poštom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

3) Plaćanje prilikom preuzimanja narudžbe bilo u Optici Aralica, bilo pri dostavi od strane odabrane dostavne službe.

Isporuka robe

Svu naručenu robu Optika Aralica dostavlja preko ugovorene kurirske službe za druge dijelove Hrvatske. Cijena dostave na području Hrvatske ovisi o vrijednosti naručene robe: 35 kn za vrijednost narudžbe do 499,99 kn, za vrijednost narudžbe 500 kn i više dostava je besplatna. Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o težini i/ili paušalnoj stopi.

Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti stanje pošiljke i o eventualnim vidljivim oštećenjima ambalaže ili robe zatražiti od dostavljača da se pisano očituje o viđenom, reklamacijom. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem pošiljke.

Reklamacije vezane za oštećenja ili nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se predate isključivo u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte:

  • na adresu elektroničke pošte: info@optikaaralica.hr
  • na adresu: Optika Aralica, Trg Lj. Posavskog 2, 44000 Sisak

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača dužan je o svom trošku vratiti robu trgovcu.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, trgovac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.

Ukoliko potrošač po Jednostranom raskidu ugovora vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, kupac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 30%.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) daje uvoznik i/ili proizvođač. Trgovac zajedno sa kupljenom robom predaje potrošaču jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena.

Trgovac sa kupljenom robom također potrošaču predaje upute za upotrebu te ostalu zakonima propisanu dokumentaciju. Primljeno potrošač mora prekontrolirati i ukoliko primjeti nedostatke obavijestiti prodavatelja odmah po primitku robe.

Polog potrošač ostavlja u slučaju narudžbe specifičnih artikala, i to u vrijednosti 20% maloprodajne cijene.

Prodavatelj i potrošač obostranim prihvatima narudžbe i predponude te plaćanja robe u cijelosti od strane potrošača zaključuju Ugovor o prodaji.

U slučaju nesuglasica prodavatelj i potrošač će nastojati problem riješiti međusobnim dogovorom. U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zakone možete pogledati klikom na link:

Sve pritužbe možete podnijeti na email adresu info@optikaaralica.hr.

Troškovi vraćanja robe

U slučaju da potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora obvezan je snositi izravne troškove povrata robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Optika Aralica je odgovorna za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N., 41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N., 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Reklamacija se priznaje samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa reklamacija nije moguća.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se potrošačima u razumnom roku zamjena proizvoda, ili uklanjanje nedostataka na reklamiranom proizvodu, ili sniženje cijene proizvoda.

Ako u razumnom roku se ne može kupljeni proizvod zamijeniti ili popraviti, moguće je raskinuti Ugovor a novac će biti vraćen.

Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Obavijesti u slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen:

Proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži uz predočenje originalnog računa.

Optika Aralica obavlja prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Optika Aralica.

Za postojanje materijalnih nedostataka na robi kontaktirajte nas na:

  • na adresu elektroničke pošte: info@optikaaralica.hr
  • na adresu: Optika Aralica, Trg Lj. Posavskog 2, 44000 Sisak

Narudžbom kupac prihvaća sve uvjete poslovanja i predugovornu obavijest. Optika Aralica zadržava pravo izmijene ovih uvjet i pravila bez prethodne najave.

Uvjeti poslovanja i Predugovrna obavijest su sukladni važećim propisima Republike Hrvatske.

U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće spor će riješiti stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj.