Povratak na vrh
Podijelite

Zaštita osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Obradu osobnih podataka vodi:
Optika Aralica
ulica, grad
e-mail: info@optikaaralica.hr

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge – narudžbi proizvoda putem web trgovine), radi izravnog marketinga radi ponude proizvoda krajnjim kupcima i slanja periodičkih obavijesti (tzv. newsletter), kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.
Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.
Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa stanovanja (ulica, broj, mjesto, poštanski broj)
 3. OIB
 4. E-mail adresa
 5. Broj telefona

Otkrivanje i prijenos podataka

Vaše podatke, u slučaju kad je potrebno, prosljeđujemo državnim tijelima kada zakon to zahtjeva.

Obavještavanje putem e-pošte

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Optika Aralica koristi komercijalnu digitalnu platformu platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Prava korisnika

Osiguravamo Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
 • Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
 • Pravo na zaborav
 • Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo u evidencijama.

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

 • vezano obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu
 • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kolačići
Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.
Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na adresi: info@optikaaralica.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici “predmet” ili “subject”

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.